Gure proiektua zabala da eta hainbat lan-ildo ditu, baina hemen zazpi helburutan laburbiltzen dizugu. Nor garen, zer egiten dugun eta zertan sinesten dugun: gure nortasuna. Horiek guztiak bat datoz Nazio Batuen 2030 Agendarekin eta Nafarroako Gobernuak proposatutako Garapen Iraunkorreko Helburuekin.

Azpiegitura berdeak sortu eta konektatzea

Hiriaren ingurua jasangarria izatea nahi dugu, inguruko azpiegitura berdeekin bat egingo duen eta Tafallan azpiegitura berde perimetrala izango den zuhaizti eta labore ekologikoen mosaikoa.

Biodibertsitatea sustatzea

Antzinako biodibertsitate aberatsa berreskuratu eta zabaldu nahi dugu Erdialdean. Ikerketa bat egiten ari gara, eta, besteak beste, lurraldearen azterketa sakonena du helburu, bertan biodibertsitate handiena lortzeko. Aldi berean eta Udalarekin adostuta, zuhaitz mota ezberdineko zuhaiztiak sortzen ari gara. Partaidetza sozial handiarekin hainbat hektarea landatzen ditugu urtero, BERDESIA proiektua den puzzle berde handi honen piezak balira bezala.

Espazio degradatuak berreskuratzea eta kontserbatzea

Tafallako hiri-inguruko eremua neurri aringarririk gabeko azpiegiturek zeharkatzen dute, lurzoruari, paisaiari edo zaratari dagokienez. Hondakindegiak, harri-kumuluak, tratatu gabeko lubetak, hormigoizko hesiak, GT lineak, fitosanitario kaltegarriak dituzten laborantza intentsiboak hiri-bilbearen ertzean, etab. Agertoki horretan garatzen ari gara proiektua, espazio degradatuak konpontzeko eta kontserbatzeko helburuarekin.

Tokiko ekonomiari mesede egitea

Zuhaitzak landatzea helburu handia da berez, baina BERDESIA haratago doa: benetako suspertze sozial eta ekonomikoa bilatzen dugu, eta ekonomia zirkularreko egiturak ahalbidetzea, aisialdiaren, turismoaren, nekazaritzaren eta abeltzaintza ekologiko tradizionalaren inguruko lan-ekimenekin, tokiko merkataritzan eragina dutenekin.

Ingurumena errespetatzen duten ohiturak sustatzea

Proiektu hori Ingurumen Hezkuntzako lana egiten ari da herritar guztiengan eta, bereziki, eskola-komunitatearengan; besteak beste, ikastetxeetan mintegiak sortzea eta haien jarraipena egitea, eta inguruko eskoletako ikasleekin landaketak egitea.

Klima-aldaketara egokitzea

Klima-aldaketaren ondorioetara egokitzeko ahalik eta baldintza onenak sortu nahi ditugu azpiegitura berde honi esker: bero-kolpeen mikroklima indargabetzailea. Landare-estaldurak hobeto xurgatzen ditu euriak, eta isuriak hartzen ditu, ibaiaren ur-goraldiaren ondorioak arinduz. Biodibertsitatea indartuz berdegune iraunkor zabal bat sortzeak hobeto egiten die aurre lehorte-aldiei. Ildo horretan, bat gatoz Nafarroako Gobernuak diseinatutako KLINA – Nafarroako Klima Aldaketaren Ibilbide orriarekin.

Gizartearen eta elkarteen inplikazioa: komunitatea sortzea

Komunitatearen parte-hartzea funtsezkoa da proiektuan, eta berez helburu bat da: komunitatea sortzea, gero eta dinamikoagoa eta bizigarriagoa den hiri baten inguruan herritarrak finkatzea.

to top